[Coursera] Các khóa học “Kỹ thuật cơ khí”

[Coursera] Mechanical Engineering: Tiếp tục với loạt bài giới thiệu về các khóa học miễn phí của Coursera, Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội xin giới thiệu đến Quý bạn đọc các khóa học về “Kỹ thuật Cơ khí” (Mechanical Engineering).

Xem thêm

Engineering metrology and measurements

Engineering Metrology and Measurements is a textbook designed for students of mechanical, production and allied disciplines to facilitate learning of various shop-floor measurement techniques and also understand the basics of mechanical measurements.

Xem thêm