[Coursera] Chuyên đề xe tự lái

[Coursera] Self-Driving Cars Specialization: Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội xin giới thiệu đến Quý bạn đọc các khóa học về Chuyên đề về xe tự lái (Self-Driving Cars Specialization) của Đại học Toronto.

Xem thêm