Bộ sưu tập nguồn mở (OER) lĩnh vực Quản trị Kinh doanh

Trung tâm thông tin Thư viện - Đại học Công nghiệp Hà Nội trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Bộ sưu tập nguồn giáo dục mở (Open Educational Resouces - OER) lĩnh vực Quản trị kinh doanh. Toàn bộ các tài liệu này được Trung tâm Thông tin Thư viện sưu tầm từ nguồn tin OER, Thư viện mở của các Trường Đại học danh tiếng trên Thế giới.

Xem thêm

[Coursera] Khóa học “ Kinh tế vĩ mô cho Quản lý Kinh doanh" trên Coursera

Trong bài viết này, Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội xin giới thiệu đến quý bạn đọc khóa học về "Kinh tế vĩ mô cho quản lý kinh doanh" (Macroeconomics for Business Management) trên Coursera

Xem thêm

Bộ sưu tập nguồn mở (OER) lĩnh vực Quản lý kinh doanh

Trung tâm thông tin Thư viện - Đại học Công nghiệp Hà Nội trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Bộ sưu tập nguồn giáo dục mở (Open Educational Resouces - OER) lĩnh vực Quản lý kinh doanh. Toàn bộ các tài liệu này được Trung tâm Thông tin Thư viện sưu tầm từ nguồn tin OER, Thư viện mở của các Trường Đại học danh tiếng trên Thế giới.

Xem thêm

Giáo trình văn hóa và đạo đức kinh doanh

Văn hóa và đạo đức kinh doanh đã và đang trở thành một nhân tố có tác động đến mọi khía cạnh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp từ tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh, các quan hệ trong và ngoài doanh nghiệp cho đến phong thái, phong cách cảu người lãnh đạo. Cách ứng xử của các thành viên trong doanh nghiệp. Văn hóa và đạo đức kinh doanh còn có vai trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững của nền kinh tế quốc gia

Xem thêm

Khóa học miễn phí "Giao tiếp kinh doanh: Viết phân tích SWOT"

Phân tích SWOT giúp doanh nghiệp nhìn rõ mục tiêu đề ra cũng như các yếu tố tích cực, tiêu cực từ bên trong và bên ngoài, từ đó xây dựng chiến lược đúng đắn hơn. Khóa học "Giao tiếp kinh doanh: viết phân tích SWOT" là một trích đoạn được điều chỉnh từ khóa học "Kỹ năng giao tiếp dành cho doanh nghiệp và quản lý" của The Open University, Vương quốc Anh.

Xem thêm

Hợp đồng hợp tác trong kinh doanh: Hướng dẫn ký kết thực hiện hợp đồng và các mẫu hợp đồng thông dụng

Cuốn sách chủ yếu nhằm giúp cán bộ làm công tác văn phòng biết tổ chức, quản lý, lưu giữ hồ sơ và soạn thảo văn bản thông dụng.

Xem thêm

Hướng dẫn bảo lãnh tín dụng chiến lược kinh doanh huy động vốn vay và cho vay theo kinh tế thị trường

Cuốn sách  sẽ giúp lãnh đạo các ngân hàng, tổ chức tín dụng, công ty tài chính và các nhà quản lý doanh nghiệp tìm hiểu, sử dụng, thực hiện đúng chính sách pháp luật

Xem thêm

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình trong kinh doanh

Cuốn sách kỹ năng giao tiếp và thuyết trình trong kinh doanh là sản phẩm từ quá trình nghiên cứu và làm việc nghiêm túc của tập thể tác giả với mục đích giới thiệu cho người đọc những kiến thức cơ bản về kỹ năng giao tiếp và thuyết trình ứng dụng trong học tập, trong cuộc sống và trong kinh doanh.

Xem thêm

Giáo trình nghiệp vụ kinh doanh thương mại và dịch vụ - Tập 1

Giáo trình cung cấp những kiến thức lý luận cơ bản về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại và các tác nghiệp cụ thể trong mua bán, vận chuyển và bảo quản hàng hoá

Xem thêm

安心と自信を手に入れる! ビジネスマナー講座 = An tâm và tự tin: Khóa học về các thói quen trong kinh doanh

多様な価値観を持つ人が互いに敬意を払いながら仕事をするために、ビジネスマナーは必要不可欠。基本のビジネスマナーに加え、ビジネスの現場で必要となる応用スキルや今まで“曖昧”にしてきた言葉遣いや作法など、「これが知りたかった!」に効く一冊。

Xem thêm