Financial planning & analysis and performance management

Financial Planning & Analysis and Performance Management is the essential desk reference for CFOs, FP&A professionals, investment banking professionals, and equity research analysts.

Xem thêm

Developing Tactics for Listening – Third edition

This three-level American English listening course uses short chunks and practical, relevant activities to engage and motivate students.

Xem thêm

Sky Jack

Ideal for intermediate learners of English looking to improve or practise their English. The book is filled with useful vocabulary that is carefully graded and easy to understand, it also comes with audio, so that you can listen to the story at the same time as reading.

Xem thêm

Nghệ thuật nói trước công chúng

Cuốn sách trình bày cách nói chuyện trước công chúng không khó; Những cảm giác bồn chồn, bất an; Hãy soi rọi chính bản thân mình; Điều đó có đúng với bản thân ta không?; Nhân tính; Đứng trên bục phát biểu; Cái giá của sự thành công; Chuẩn bị bài phát biểu từng bước một; Mở đầu bài phát biểu; Tạo hứng thú và tin tưởng; Nội dung bài phát biểu; Cách kết thúc một bài phát biểu; Độ dài cảu một bài phát biểu; Những phiếu tham khảo luôn là những trợ thủ đắc lực của bạn; Chọc cười; Những người phá rối và thời gian cho các câu hỏi; Khi bạn ngồi ghế chủ tọa; Bàn về công việc thuyết giảng; Những hướng dẫn thực tiễn cho người ăn nói trước đám đông; Một cuộc tranh cãi nhỏ

Xem thêm

Hybrid, electric and fuel-cell vehicles

HYBRID, ELECTRIC AND FUEL-CELL VEHICLES, Second Edition, covers the cutting-edge technology and technology that are revolutionizing today's automotive industry. Author Jack Erjavec combines in-depth industry expertise with an engaging, reader-friendly style, providing extensive detail on new and upcoming electric vehicles, including hybrids in production today and the fuel cell vehicles of tomorrow.

Xem thêm

Automotive technology: A systems approach

AUTOMOTIVE TECHNOLOGY: A SYSTEMS APPROACH - the leading authority on automotive theory, service, and repair - has been thoroughly updated to provide accurate, current information on the latest technology, industry trends, and state-of-the-art tools and techniques

Xem thêm