Giới thiệu về nhà xuất bản học thuật độc lập IGI Global

Được thành lập vào năm 1988 và có trụ sở chính tại Hershey, Pennsylvania, Hoa Kỳ, văn phòng công ty con (IGI Science and Technology, Ltd.) hoạt động ở Bắc Kinh, Trung Quốc. IGI Global là nhà xuất bản học thuật độc lập, công bố các nghiên cứu khoa học quốc tế trong các lĩnh vực Kinh doanh & Quản lý; Khoa học, Kỹ thuật & Y tế (STM); và Giáo dục.

Xem thêm