Giới thiệu công cụ miễn phí giúp thu thập, sắp xếp, chú thích, trích dẫn và chia sẻ nghiên cứu - Zotero

Zotero là một công cụ miễn phí, dễ sử dụng để giúp bạn thu thập, sắp xếp, chú thích, trích dẫn và chia sẻ nghiên cứu. Nó hoàn toàn phù hợp với nhu cầu nghiên cứu và quản lý trích dẫn của sinh viên đại học và các nhà nghiên cứu mới vào nghề cũng như có nhiều kinh nghiệm.

Xem thêm

CryptPad - Bộ ứng dụng văn phòng nguồn mở được mã hóa hai đầu

CryptPad cung cấp bộ ứng dụng văn phòng hoàn chỉnh với tất cả các công cụ cần thiết để làm việc hiệu quả. Các ứng dụng bao gồm: Rich Text, Spreadsheets, Code/Markdown, Kanban, Slides, Whiteboard và Forms. CryptPad được sản xuất tại XWiki, một công ty có trụ sở tại Paris, Pháp.

Xem thêm

Nhộn nhịp công tác phát hành giáo trình chuẩn bị đón chào năm học mới

Giáo trình là hệ thống chương trình giảng dạy của một môn học, là tài liệu học tập, giảng dạy được thiết kế và biên soạn dựa trên cơ sở chương trình môn học. Nội dung của Giáo trình bám sát chương trình đào tạo, đảm bảo tính hệ thống, tính ứng dụng, tính cơ bản, tính chính xác và tính cập nhật về nội dung khoa học của môn học.

Xem thêm

WorldShare - Bộ quản lý các ứng dụng và dịch vụ hoàn chỉnh cho thư viện

WorldShare là bộ quản lý các ứng dụng và dịch vụ hoàn chỉnh cho thư viện nguồn mở và được xây dựng dựa trên nền tảng đám mây.

Xem thêm

OCLC và những lợi ích nổi bật mà Thư viện nhận được khi là thành viên của OCLC

OCLC (Online Computer Libarary Center) - Trung tâm Thư viện máy tính trực tuyến, là tổ chức thành viên thư viện lớn nhất trên thế giới có trụ sở tại Ohio-USA. Hiện có trên 70.000 thư viện tại 170 quốc gia đang sử dụng dịch vụ của OCLC

Xem thêm

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội hướng dẫn khai thác sử dụng tài nguyên thông tin thư viện cho tân sinh viên ĐH-K18

Trong các ngày từ 11/09 đến 14/09/2023 cán bộ Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội có các buổi chia sẻ với các bạn tân sinh viên trong khuôn khổ chương trình học tập tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa của sinh viên hệ ĐH-K18. Tại mỗi buổi lên lớp, cán bộ Thư viện đã giới thiệu tới các bạn tân sinh viên về Hệ thống thư viện, hướng dẫn sử dụng dịch vụ, tra cứu tài nguyên thông tin tại Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội

Xem thêm

WorldCat - CSDL thông tin toàn diện nhất về các bộ sưu tập thư viện trên thế giới

WorldCat là sản phẩm lõi về mảng CSDL của OCLC. Trong đó, OCLC mang lại chất lượng, khả năng khám phá và giá trị, thư viện thành viên cung cấp nền tảng, các đối tác hỗ trợ sự phát triển của WorldCat. WorldCat là sản phẩm thể hiện sự sáng tạo, đổi mới của đội ngũ nhân viên OCLC và hàng ngàn thủ thư, độc đáo về quy mô và chất lượng dữ liệu vượt trội. WorldCat làm cho các bộ sưu tập thư viện có thể tìm thấy và truy cập được trên toàn thế giới.

Xem thêm

Hướng dẫn sử dụng CSDL truy cập mở Econbiz

Econbiz là cơ sở dữ liệu truy cập mở được ZBW - Trung tâm Thông tin kinh tế Leibniz thuộc Thư viện Kinh tế Quốc gia Đức cung cấp. Econbiz bắt đầu hoạt động từ năm 2002, được xem là thư viện trực tuyến có chất lượng học thuật cao dành cho các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh. Cùng với các dịch vụ trực tuyến khác, Econbiz đã góp phần tạo nên giá trị cho ZBW - tổ chức được Hiệp hội Thư viện châu Âu trao tặng giải thưởng Library Innovation các năm 2011, 2012, 2013 và được Hiệp hội Thư viện Đức vinh danh Library of Year năm 2014.

Xem thêm

Giới thiệu Tổng quan về Research4Life

Research4Life là CSDL trực tuyến cung cấp cho các tổ chức ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình quyền truy cập trực tuyến vào nội dung được bình duyệt chuyên nghiệp và học thuật. Research4Life mong muốn cải thiện việc giảng dạy, nghiên cứu và hoạch định chính sách về y tế, nông nghiệp, môi trường và các ngành khoa học đời sống, thể chất và xã hội khác.

Xem thêm

Giới thiệu về CSDL truy cập mở MDPI

Tiên phong trong xuất bản học thuật, truy cập mở, MDPI đã hỗ trợ các cộng đồng học thuật từ năm 1996. Có trụ sở tại Basel, Thụy Sĩ, MDPI có sứ mệnh thúc đẩy trao đổi khoa học mở dưới mọi hình thức, trên mọi lĩnh vực.

Xem thêm