Tài chính hành vi: Nhà đầu tư, doanh nghiệp và thị trường

Trong nền kinh tế hiện đại, tài chính hành vi ngày càng trở thành một yếu tố, bộ phận quan trọng trong tài chính, cung cấp cho giới hoạt động chuyên môn cũng như những người quan tâm, nghiên cứu, học tập các lý giải cho những quyết định kinh tế mà chúng ta thường xuyên bắt gặp, tiếp nhận bằng cách kết hợp giữa lý thuyết tâm lý về hành vi - nhận thức với tài chính và kinh tế học truyền thống. Với những phân tích khoa học thấu đáo cùng những đóng góp thực tiễn quý báu, cuốn sách Tài chính hành vi của hai tác giả đồng thời là hai chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực này - H. Kent Baker và John R. Nofsinger - được xem như một nguồn tài liệu đáng tin cậy, một công trình trong chuỗi nghiên cứu của Robert W. Kolb về lĩnh vực tài chính

Xem thêm