Ebook Lectra

LECTRA là một phần mềm tiêu biểu đại diện cho nghành may mặc trên toàn thế  giới, được  hình  thành  và  phát  triển  tại  Pháp  bao  gồm  hai  nội  dùng  lớn, LECTRA  hình  thành  và  phát  triển  theo  hướng đơn  nghành,  chuyên  sâu  với  tưcách  một  nghành  khoa  học  thực  thụ,  có  tính  ứng  dụng  cao  đáp ứng được  mọi yêu cầu của các nhà thiết kế, những doanh nghiệp đòi hỏi sát sao về thời gian và chất lượng sản phẩm

Xem thêm