Giáo trình dung sai - kỹ thuật đo kiểm cơ khí

Cuốn sách Giáo trình dung sai - kỹ thuật đo kiểm cơ khí dùng cho đào tạo cao đẳng, công nhân kỹ thuật ngành Cắt gọt kim loại, Chế tạo máy và các môn học liên quan đến dung sai và kỹ thuật đo kiểm. Để bắt kịp với những yêu cầu của thực tế và sự thay đổi của nền khoa học và kỹ thuật trong và ngoài nước, nội dung của giáo trình luôn được đổi mới cho sát với thực tiễn hơn nữa.

Xem thêm

Sổ tay dung sai lắp ghép

Nội dung chủ yếu của cuốn sách là giới thiệu một cách hệ thống và đầy đủ các thông số kích thước cơ bản dung sai kích thước, hình dạng, nhám bề mặt; hệ thống các lắp ghép của các mối ghép thông dụng như: trụ trơn, ổ lăn, then hoa, ren bánh răng…theo tiêu chuẩn Nhà Nước Việt Nam – TCVN.

Xem thêm

Dung sai và lắp ghép

Sách gồm 10 chương có thể dùng làm giáo trình giảng dạy cho sinh viên ngành Cơ khí trong các trường đại học và cao đẳng. Tất nhiên cũng có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các kĩ sư cơ khí, những người làm công việc thiết kế và chế tạo máy.

Xem thêm

Giáo trình dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật

Cuốn sách giới thiệu kỹ thuật về dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật trong chế tạo cơ khí; khái niệm, hệ thống dung sai lắp ghép bề mặt bôi trơn, dung sai hình dạng; vị trí; nhám bề mặt, dụng cụ đo lường trong chế tạo cơ khí.

Xem thêm