Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Giáo trình có nội dung bao quát về du lịch như một hiện tượng xã hội, một ngành kinh tế và một lĩnh vực đào tạo nghiên cứu trong số các ngành khoa học xã hội ở Việt Nam.

Xem thêm

Quản trị nguồn nhân lực ngành khách sạn

Cuốn sách cung cấp cho độc giả kiến thức tổng quan về quản trị nguồn nhân lực khách sạn, phân tích công việc và tuyển chọn trong ngành khách sạn, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ngành khách sạn, đánh giá hiệu quả công việc và chế độ đãi ngộ, quan hệ lao động trong ngành khách sạn, vai trò nhân lực trong hoạch định chiến lược và thay đổi tổ chức.

Xem thêm