Hướng dẫn thực hành thiết kế bản vẽ 2D và 3D với Autocad 2004

Cuốn sách này sẽ giúp bạn đọc thực hiện kỹ năng thực hành trong công việc của bạn một cách dễ dàng hơn với những tính năng như: Giới thiệu các thanh công cụ, các menu, các hộp thoại, lớp, vấn đề kết xuất, các mô hình 3D ..

Xem thêm

Autocad 2004 Companion: Essentials of Autocad plus solid modeling

The book AutoCAD 2004 Companion provides material typically covered in a one-semester AutoCAD course. It covers the essentials of 2D design and drafting as well as solid modeling. AutoCAD 2004 Companion can be used as a standalone AutoCAD text or in combination with other discipline-specific graphics texts such as Bertoline's Technical Graphics Communication or Fundamentals of Graphics Communication.

Xem thêm