ATLAS đồ gá ( Giáo trình dùng cho Sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo)

Cuốn sách được dùng làm tài liệu cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo khác nhau khi thiết kế các đồ án môn hoc, đồ án tốt nghiệp. Ngoài ra nó còn dùng làm tài liệu cho các cán bộ kỹ thuật tại các nhà máy cơ khí, tại các xí nghiệp sửa chữa các thiết bị công nghiệp khác nhau.

Xem thêm

Atlas Đồ gá

Cuốn sách trình bày các nội dung: Khái niệm và phân loại đồ gá; chi tiết định vị của đồ gá; các cơ cấu kẹp chặt; cơ cấu dẫn hướng, so dao và phân độ; một số chi tiết khác trên đồ gá; một số đồ gá gia công điển hình; một số đồ gá kiểm tra.

Xem thêm