Nghiên cứu khoa học xã hội: nguyên lý, phương pháp và thực hành

Cuốn sách giới thiệu cho học viên cao học và nghiên cứu sinh tiến sĩ quy trình nghiên cứu khoa học trong các khoa học xã hội, kinh doanh, giáo dục, sức khỏe cộng đồng cùng các lĩnh vực liên quan khác

Xem thêm