Văn bản hướng dẫn thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Nhằm giúp cho các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất kinh doanh và cán bộ, công nhân viên trong và ngoài ngành hiểu rõ về chủ chương, chính sách của Đảng, chính phủ, đồng thời nắm chắc được những nội dung cơ bản và phương pháp của quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Nhà xuất bản Xây dựng xuất bản cuốn sách: Văn bản hướng dẫn thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Văn bản hướng dẫn thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Hội đồng nhà nước

Nxb. Xây dựng

1999

Tóm tắt

Nhằm giúp cho các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất kinh doanh và cán bộ, công nhân viên trong và ngoài ngành hiểu rõ về chủ chương, chính sách của Đảng, chính phủ, đồng thời nắm chắc được những nội dung cơ bản và phương pháp của quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Nhà xuất bản Xây dựng xuất bản cuốn sách: Văn bản hướng dẫn thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Cuốn sách gồm 36 văn bản được xếp theo 3 mục:

+ Mục 1: Luật doanh nghiệp và các văn bản do chính phủ ban hành về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

+ Mục 2: Văn bản do các bộ, ngành ban hành hướng dẫn thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

+ Mục 3: Văn bản do Bộ Xây dựng ban hành hướng dẫn thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Trích dẫn

Hội đồng nhà nước. Văn bản hướng dẫn thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, Nxb. Xây dựng, 1999.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Pháp luật

Tài liệu liên quan

Văn bản hướng dẫn thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nướcLuật thống kêBộ luật tố tụng hình sự của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Văn bản hướng dẫn thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Luật thống kê

Bộ luật tố tụng hình sự của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Mã QR

Văn bản hướng dẫn thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Nội dung

  • Thứ Ba, 15:23 08/11/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển

Thứ Tư, 09:40 28/02/2024

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Tìm hiểu luật dân sự Việt Nam

Thứ Ba, 15:17 08/11/2022

Hiến pháp Việt Nam (năm 1946, 1959, 1980 và 1992)

Thứ Ba, 15:07 08/11/2022

Điều lệ bảo hiểm xã hội (sửa đổi) và các văn bản có liên quan

Thứ Ba, 14:59 08/11/2022

都道府県別日本の伝統文化 3= Văn hóa truyền thống Nhật Bản theo quận 3

Thứ Ba, 14:54 08/11/2022

V.I Lênin toàn tập Tập 16

Thứ Ba, 14:53 08/11/2022