USA narrative history, volume 2

For your classes in American History, McGraw-Hill introduces the latest in its acclaimed M Series. The M Series started with your students. McGraw-Hill conducted extensive market research to gain insight into students' studying and buying behavior. Students told us they wanted more portable texts with innovative visual appeal and content that is designed according to the way they learn. We also surveyed instructors, and they told us they wanted a way to engage their students without compromising on high quality content.

USA narrative history, volume 2

James West Davidson

Mc Graw Hill

2009

Abstract

For your classes in American History, McGraw-Hill introduces the latest in its acclaimed M Series. The M Series started with your students. McGraw-Hill conducted extensive market research to gain insight into students' studying and buying behavior. Students told us they wanted more portable texts with innovative visual appeal and content that is designed according to the way they learn. We also surveyed instructors, and they told us they wanted a way to engage their students without compromising on high quality content.

U*S: A Narrative History tells the story of us, the American people, with all the visually engaging, personally involving material that your students demand. From a trusted author team, this innovative text provides instructors who normally choose either a big or brief book with scholarly, succinct, and conventionally organized core content; a highly readable and unified narrative that is continental in scope; and a magazine format that engages students and helps them connect with the nation's past

Citation

James West Davidson. USA narrative history, Mc Graw Hill, 2009.

Collection

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Lịch sử, địa lý

Related document

USA narrative history, volume 2Sacred words: a source book on the great religions of the worldPhương pháp luận sử học

USA narrative history, volume 2

Sacred words: a source book on the great religions of the world

Phương pháp luận sử học

QR code

USA narrative history, volume 2

Content

  • Chủ Nhật, 11:14 04/09/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

United State history: volum 2 - though the present reconstruction twentieth edition

Chủ Nhật, 11:09 04/09/2022

The unfinished nation : A concise history of the American people

Chủ Nhật, 11:04 04/09/2022

Ordeal by fire, Vol.: 1: The coming of war

Chủ Nhật, 10:57 04/09/2022

Many Europes : Choice and chance in Western civilization, Vol.1: To 1715

Chủ Nhật, 10:48 04/09/2022

Many Europes : Choice and chance in Western civilization, Vol.2: Since 1500

Chủ Nhật, 10:42 04/09/2022