Tinh hoa và sự phát triển của Đạo Phật = Buddhism - Its essence and development

Cuốn sách giới thiệu nền tảng chung của Phật giáo

Tinh hoa và sự phát triển của Đạo Phật = Buddhism - Its essence and development

Edward Conze ; Dịch: Nguyễn Hữu Hiệu

Hồng Đức

2015

Tóm tắt

Trong Tinh hoa và sự phát triển của đạo Phật, ngoài tính chất bác học, tác giả còn cho ta thấy một khía cạnh sinh động khác. Bằng lối suy nghĩ thâm trầm và chín chắn, tác giả không giới thiệu tư tưởng Phật giáo cổ thời như dẫn ta đi vào một bảo tàng viện. Nhưng, tất cả những sai biệt trong các khuynh hướng tư tưởng của Phật giáo, từ tinh hoa đến sự phát triển của nó, đều nói lên khát vọng muôn thuở của con người trước sự thực bi thiết mà con người luôn luôn tìm cách lảng tránh. Chính trên điểm này, tác giả đã chứng tỏ cho ta thấy những mâu thuẫn trong lịch sử tư tưởng của Phật giáo thực ra không mâu thuẫn gì hết.

Nội dung cuốn sách gồm:

- Nền tảng chung

- Phật giáo tịnh xá

- Phật giáo đại chúng

- Cổ phái trí tuệ

- Đại thừa và tân phái trí tuệ

- Phật giáo tín tâm và hạnh nguyện

- Duy thức tông

- Mật tông hay phật giáo pháp thuật

- Những sự phát triển ngoại ấn.

Trích dẫn

Edward Conze ; Dịch: Nguyễn Hữu Hiệu. Tinh hoa và sự phát triển của Đạo Phật = Buddhism - Its essence and development, Hồng Đức, 2015

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Khác

Tài liệu liên quan

Tinh hoa và sự phát triển của Đạo Phật = Buddhism - Its essence and developmentPrimer of Diagnostic ImagingReward Management: A practical introduction

Tinh hoa và sự phát triển của Đạo Phật = Buddhism - Its essence and development

Primer of Diagnostic Imaging

Reward Management: A practical introduction

Mã QR

Tinh hoa và sự phát triển của Đạo Phật = Buddhism - Its essence and development

Nội dung

  • Thứ Năm, 11:30 02/03/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Không chỉ là lợi nhuận : Kinh doanh với cả trái tim

Thứ Năm, 10:47 02/03/2023

HBR guide to buying a small business Think big buy small own your own company

Thứ Năm, 10:36 02/03/2023

Great basin Riparian Areas Ecology, management, and Restoration jeanne

Thứ Năm, 10:17 02/03/2023

Business communication games Photocopiable games and activities for students of English for business

Thứ Năm, 10:09 02/03/2023

Fundamenttals of investments: Valuation and management 4th edition

Thứ Năm, 10:03 02/03/2023