Tinh hoa và sự phát triển của Đạo Phật = Buddhism - Its essence and development

Cuốn sách giới thiệu nền tảng chung của Phật giáo

Tinh hoa và sự phát triển của Đạo Phật = Buddhism - Its essence and development

Edward Conze ; Dịch: Nguyễn Hữu Hiệu

Hồng Đức

2015

Tóm tắt

Trong Tinh hoa và sự phát triển của đạo Phật, ngoài tính chất bác học, tác giả còn cho ta thấy một khía cạnh sinh động khác. Bằng lối suy nghĩ thâm trầm và chín chắn, tác giả không giới thiệu tư tưởng Phật giáo cổ thời như dẫn ta đi vào một bảo tàng viện. Nhưng, tất cả những sai biệt trong các khuynh hướng tư tưởng của Phật giáo, từ tinh hoa đến sự phát triển của nó, đều nói lên khát vọng muôn thuở của con người trước sự thực bi thiết mà con người luôn luôn tìm cách lảng tránh. Chính trên điểm này, tác giả đã chứng tỏ cho ta thấy những mâu thuẫn trong lịch sử tư tưởng của Phật giáo thực ra không mâu thuẫn gì hết.

Nội dung cuốn sách gồm:

- Nền tảng chung

- Phật giáo tịnh xá

- Phật giáo đại chúng

- Cổ phái trí tuệ

- Đại thừa và tân phái trí tuệ

- Phật giáo tín tâm và hạnh nguyện

- Duy thức tông

- Mật tông hay phật giáo pháp thuật

- Những sự phát triển ngoại ấn.

Trích dẫn

Edward Conze ; Dịch: Nguyễn Hữu Hiệu. Tinh hoa và sự phát triển của Đạo Phật = Buddhism - Its essence and development, Hồng Đức, 2015

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Khác

Tài liệu liên quan

Tinh hoa và sự phát triển của Đạo Phật = Buddhism - Its essence and developmentPrimer of Diagnostic ImagingReward Management: A practical introduction

Tinh hoa và sự phát triển của Đạo Phật = Buddhism - Its essence and development

Primer of Diagnostic Imaging

Reward Management: A practical introduction

Mã QR

Tinh hoa và sự phát triển của Đạo Phật = Buddhism - Its essence and development

Nội dung

  • Thứ Năm, 11:30 02/03/2023

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Không chỉ là lợi nhuận : Kinh doanh với cả trái tim

Thứ Năm, 10:47 02/03/2023

HBR guide to buying a small business Think big buy small own your own company

Thứ Năm, 10:36 02/03/2023

Great basin Riparian Areas Ecology, management, and Restoration jeanne

Thứ Năm, 10:17 02/03/2023

Business communication games Photocopiable games and activities for students of English for business

Thứ Năm, 10:09 02/03/2023

Fundamenttals of investments: Valuation and management 4th edition

Thứ Năm, 10:03 02/03/2023

Video giới thiệu