Tiếng Anh thực hành: 28 tình huống giao tiếp trong nhà hàng và khách sạn

Cuốn “28 tình huống trong nhà hàng và khách sạn” gồm có 28 bài, đầy đủ để đáp ứng tất cả những tình huống thường hay xảy ra. Bằng ngôn ngữ Tiếng Anh, một ngôn ngữ nói lên tính cách lịch sử của người làm công tác tại Nhà hàng và khách sạn.

Tiếng Anh thực hành: 28 tình huống giao tiếp trong nhà hàng và khách sạn

Nguyễn Thị Quỳnh Giao (Biên soạn)

Đà Nẵng

2000

Tóm tắt

Cuốn “28 tình huống trong nhà hàng và khách sạn” gồm có 28 bài, đầy đủ để đáp ứng tất cả những tình huống thường hay xảy ra. Bằng ngôn ngữ Tiếng Anh, một ngôn ngữ nói lên tính cách lịch sử của người làm công tác tại Nhà hàng và khách sạn.

Các tình huống này cũng đáp ứng được yêu cầu của người reception, quản lý, bếp, người phục vụ, người gác cửa, tiếp viên, porter…; đồng thời cũng giúp cho người đi du lịch, công tác tại nước ngoài.

Ngoài phần đàm thoại, cuốn sách còn phụ lục thêm phần cấu trúc về văn phạm, ngữ vựng và bài tập để giúp các bạn nắm vững vàng cấu trúc câu.

Trích dẫn

Nguyễn Thị Quỳnh Giao (Biên soạn). Tiếng Anh thực hành: 28 tình huống giao tiếp trong nhà hàng và khách sạn. Đà Nẵng, 2000.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Ngoại ngữ

Tài liệu liên quan

Tiếng Anh thực hành: 28 tình huống giao tiếp trong nhà hàng và khách sạnEnglish for Tourism and Restaurants (Book 2)Bài tập điền từ Tiếng Anh
Tiếng Anh thực hành: 28 tình huống trong nhà hàng và khách sạnEnglish for Tourism and Restaurants (Book 2)Bài tập điền từ Tiếng Anh

Mã QR

Tiếng Anh thực hành: 28 tình huống giao tiếp trong nhà hàng và khách sạn

Nội dung

  • Thứ Sáu, 08:28 22/07/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Người học nghề cần biết (2001-2002)

Thứ Năm, 16:09 21/07/2022

まるごと 日本の言葉と文化 初中級A2/B1 = Marugoto Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản Sơ Trung cấp A2/B1

Thứ Năm, 15:59 21/07/2022

Thơ : Hạt giống; Giao mùa

Thứ Năm, 15:50 21/07/2022

Những quy định quản lý tài chính văn hóa – thông tin. Tập 1

Thứ Năm, 15:50 21/07/2022

まるごと 日本の言葉と文化 初中級A2 活動 = Marugoto Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản Sơ Trung cấp A2 - Hoạt động giao tiếp

Thứ Năm, 15:44 21/07/2022