Statistics tutor: Tutorial and computational software for the behavioral sciences

An easy-to-use, interactive program and study guide that teaches basic statistics concepts.

Statistics tutor: Tutorial and computational software for the behavioral sciences

Joseph D. Allen; David J. Pittenger

Jonh Wiley & Sons

2000

Abstract

The tutorial analyzes and instantly graphs data from its database or from student input. Its fully developed statistical package permits students to enter parametric or nonparametric data and analyze it. This program is powerful enough to handle complex analyses of variance employing multi-factorial between repeated and mixed designs, together with follow-up post-test comparisons--and the graphics appear on-screen very quickly. A Data Manager program permits quick and efficient data entry and storage.

An easy-to-use, interactive program and study guide that teaches basic statistics concepts. The tutorial analyzes and instantly graphs data from its database or from student input. Its fully developed statistical package permits students to enter parametric or nonparametric data and analyze it. This program is powerful enough to handle complex analyses of variance employing multi-factorial between repeated and mixed designs, together with follow-up post-test comparisons--and the graphics appear on-screen very quickly. A Data Manager program permits quick and efficient data entry and storage.

Citation

Joseph D. Allen; David J. Pittenger. Statistics tutor: Tutorial and computational software for the behavioral sciences. Jonh Wiley & Sons, 2000.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Công nghệ Thông tin

Related document

Statistics tutor: Tutorial and computational software for the behavioral sciencesLinux command line and shell scripting bibleContemporary communication systems

Statistics tutor: Tutorial and computational software for the behavioral sciences

Linux command line and shell scripting bibleContemporary communication systems

QR code

Statistics tutor: Tutorial and computational software for the behavioral sciences

Content

  • Thứ Sáu, 10:42 05/08/2022

Tags:

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Business Venture 2

Thứ Sáu, 10:37 05/08/2022

Sun certified security administrator for Solaris 9&10 Study Guide

Thứ Sáu, 10:23 05/08/2022

Standard C++ with object oriented programming

Thứ Sáu, 10:14 05/08/2022

Basic English for Science

Thứ Sáu, 10:02 05/08/2022

Advanced programming using Visual Basic 2005

Thứ Sáu, 09:41 05/08/2022