Pathways: Listening, speaking and critical thinking skills 2 (Second Edition

Pathways, Second Edition, is a global, five-level academic English program.

Pathways: Listening, speaking and critical thinking skills 2 (Second Edition)

Backy Tarver Chase

National Geographic Learning

2018

Abstract

Pathways, Second Edition, is a global, five-level academic English program.

Carefully-guided lessons develop the language skills, critical thinking, and learning strategies required for academic success. Using authentic and relevant content from National Geographic, including video, charts, and other infographics, Pathways prepares students to work effectively and confidently in an academic environment.

Citation

Backy Tarver Chase. Pathways: Listening, speaking and critical thinking skills 2, National Geographic Learning, 2018

Collection

Lĩnh vực Ngoại Ngữ

Related document

Pathways: Listening, speaking and critical thinking skills 2 (Second Edition) New Headway 4th Edition Intermediate: Teacher's BookSuper english grammar = Ngữ pháp tiếng anh vô địch

Pathways: Listening, speaking and critical thinking skills 2 (Second Edition)

New Headway 4th Edition Intermediate: Teacher's Book

Super english grammar = Ngữ pháp tiếng anh vô địch

QR code

Pathways: Listening, speaking and critical thinking skills 2 (Second Edition)

Content

  • Thứ Ba, 11:03 14/02/2023

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Strategic Human Resource Management and Employment Relations: An International Perspective

Thứ Ba, 09:23 14/02/2023

Organizational Behaviour and Human Resource Management: A Guide to a Specialized MBA Course

Thứ Ba, 09:08 14/02/2023

Giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp 2 (Tập 2)

Thứ Ba, 08:43 14/02/2023

Recent trends in fuel cell science and technology

Thứ Hai, 22:41 13/02/2023

Modern Electric, Hybrid Electric, and Fuel Cell Vehicles

Thứ Hai, 22:16 13/02/2023

Video giới thiệu