Open court reading English language development glossary

The English-Language Development Glossary is a unique reference manual compiled from abstract English words found in the Open Court Reading series.

Open court reading English language development glossary

SRA

Mc Graw Hill

2002

Abstract

The English-Language Development Glossary is a unique reference manual compiled from abstract English words found in the Open Court Reading series.

It has been designed to assist the ESL student, or any teacher, in explaining the meaning of these English words.

It is filled with suggestions in the forms of pantomimes, demonstrations, explanations, drawings, and student participation that will help to explain these English words.

English-speaking students and second-language students alike can benefit from learning the meaning of abstract words that form the backbone of English sentences.

Citation

SRA. Open court reading English language development glossary. Mc Graw Hill, 2002

Collection

Ngoại ngữ

Related document

Open court reading English language development glossaryUnderstanding and using English Grammar, (4th edition)New Headway Pre Intermediate Studentbook & Workbook
Open court reading English language development glossaryUnderstanding and using English Grammar, (4th edition)New Headway Pre-Intermediate Stydent’s Book & Workbook

QR code

Open court reading English language development glossary

Content

  • Thứ Sáu, 10:13 14/04/2023

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Toán học cao cấp Tập 3 Phép tính giải tích nhiều biến số

Thứ Sáu, 09:52 14/04/2023

Open court reading comprehansion and language arts skills: Level 4

Thứ Sáu, 09:39 14/04/2023

Embedded system design: A Unified hardware/software approach

Thứ Năm, 13:52 13/04/2023

Advances in water and wastewater treatment technology

Thứ Năm, 13:28 13/04/2023

Giáo trình thiết lập và thẩm định dự án đầu tư

Thứ Năm, 10:37 13/04/2023

Video giới thiệu