Open court reading English language development glossary

The English-Language Development Glossary is a unique reference manual compiled from abstract English words found in the Open Court Reading series.

Open court reading English language development glossary

SRA

Mc Graw Hill

2002

Abstract

The English-Language Development Glossary is a unique reference manual compiled from abstract English words found in the Open Court Reading series.

It has been designed to assist the ESL student, or any teacher, in explaining the meaning of these English words.

It is filled with suggestions in the forms of pantomimes, demonstrations, explanations, drawings, and student participation that will help to explain these English words.

English-speaking students and second-language students alike can benefit from learning the meaning of abstract words that form the backbone of English sentences.

Citation

SRA. Open court reading English language development glossary. Mc Graw Hill, 2002

Collection

Ngoại ngữ

Related document

Open court reading English language development glossaryUnderstanding and using English Grammar, (4th edition)New Headway Pre Intermediate Studentbook & Workbook
Open court reading English language development glossaryUnderstanding and using English Grammar, (4th edition)New Headway Pre-Intermediate Stydent’s Book & Workbook

QR code

Open court reading English language development glossary

Content

  • Thứ Sáu, 10:13 14/04/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Toán học cao cấp Tập 3 Phép tính giải tích nhiều biến số

Thứ Sáu, 09:52 14/04/2023

Open court reading comprehansion and language arts skills: Level 4

Thứ Sáu, 09:39 14/04/2023

Embedded system design: A Unified hardware/software approach

Thứ Năm, 13:52 13/04/2023

Advances in water and wastewater treatment technology

Thứ Năm, 13:28 13/04/2023

Giáo trình thiết lập và thẩm định dự án đầu tư

Thứ Năm, 10:37 13/04/2023