One Punch Away

One Punch Away told a compelling story of an inner city youth who ends up going to jail for actually protecting a girl who later became his girlfriend, but instead of the cops commending him for being gallant, they send him to juvenile hall I guess where he works his way out of there by becoming a boxer. You find out the character is a good kid with a good head on his shoulder who wants to better himself and his life.

One Punch Away

John Greenya

Scholastic Book Services

1972

Abstract

One Punch Away told a compelling story of an inner city youth who ends up going to jail for actually protecting a girl who later became his girlfriend, but instead of the cops commending him for being gallant, they send him to juvenile hall I guess where he works his way out of there by becoming a boxer. You find out the character is a good kid with a good head on his shoulder who wants to better himself and his life.

Citation

John Greenya, One Punch Away, Scholastic Book Services, 1972.

Collection

Lĩnh vực Ngoại ngữ

Related document

One Punch AwayEconomy TOEIC RC 1000 Volume 1Complete TOEIC Listening Comprehension
One Punch Away

Economy TOEIC RC 1000 - Volume 1

Complete TOEIC Listening Comprehension

QR code

One Punch Away

Content

  • Thứ Tư, 14:42 17/08/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Minna no Nihongo Tiếng nhật cho mọi người: Bản mới - sơ cấp 2 tổng hợp các bài tập chủ điểm

Thứ Tư, 14:28 17/08/2022

Kid napped

Thứ Tư, 14:23 17/08/2022

The Paris-Lexington Road: Community-Based Planning And Context Sensitive Highway Design (Landscape Architecture Foundation Land and Community Design Case Study Series) 1st Edition

Thứ Tư, 14:08 17/08/2022

Tuyển tập đề thi trắc nghiệm tiếng Anh trình độ B

Thứ Tư, 14:05 17/08/2022

Test Your Vocabulary Book 5 = Kiểm tra vốn từ vựng của bạn tập 5

Thứ Tư, 13:59 17/08/2022

Video giới thiệu