Nhập môn về kỹ thuật/Phạm Ngọc Tuấn (ch.b), Hồ Thị Thu Nga, Đỗ Thị Ngọc Khánh.-H.:ĐHQGTp.HCM, 2015.- 377tr.

Nhập môn về kỹ thuật/Phạm Ngọc Tuấn (ch.b), Hồ Thị Thu Nga, Đỗ Thị Ngọc Khánh.-H.:ĐHQGTp.HCM, 2015.- 377tr.

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu về lịch sử và sự phát triển của kỹ thuật. Các bước đầu tiên chuẩn bị cho sự nghiệp thành công của sinh viên. Giới thiệu chi tiết các bước và ví dụ áp dụng quá trình thiết kế kỹ thuật nhằm giúp sinh viên trong công việc thiết kế. Một số thông tin về đo lường, toán học và cơ sở kỹ thuật để sinh viên sử dụng trong quá trình tính toán, thiết kế...

  • Thứ Năm, 08:01 07/03/2019

Tags:

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

Vận trù xác định

Thứ Tư, 15:30 18/05/2022

Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Hướng dẫn du lịch

Thứ Tư, 15:28 18/05/2022

522 câu xử lý tình huống trong nghiệp vụ kế toán trường học

Thứ Tư, 15:09 18/05/2022

Bài tập và bài giải nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Thứ Tư, 14:50 18/05/2022

Sửa chữa điện xí nghiệp - Điện tử công nghiệp

Thứ Tư, 14:47 18/05/2022
Giải tích cho kinh tế, quản trị, khoa học, sự sống và xã hội/Raymond A. Barnett, Micheal R. Ziegler, Karl F. Byleen.-H.:Hồng Đức, 2016.-576tr.

Giải tích cho kinh tế, quản trị, khoa học, sự sống và xã hội/Raymond A. Barnett, Micheal R. Ziegler, Karl F. Byleen.-H.:Hồng Đức, 2016.-576tr.

Thứ Năm, 08:00 07/03/2019
Giải tích Tập 2/James Stewart.-H.:Hồng Đức, 2016.-461tr.

Giải tích Tập 2/James Stewart.-H.:Hồng Đức, 2016.-461tr.

Thứ Năm, 07:59 07/03/2019
Giải tích Tập 1/James Stewart.-H.:Hồng Đức, 2016.-808tr.

Giải tích Tập 1/James Stewart.-H.:Hồng Đức, 2016.-808tr.

Thứ Năm, 07:57 07/03/2019
Technology and innovation in adult learning

Technology and innovation in adult learning

Thứ Năm, 14:41 14/02/2019
Actionable intelligence: a guide to delivering business results big data fast!

Actionable intelligence: a guide to delivering business results big data fast!

Thứ Năm, 14:39 14/02/2019

Video giới thiệu