Nhập môn về kỹ thuật/Phạm Ngọc Tuấn (ch.b), Hồ Thị Thu Nga, Đỗ Thị Ngọc Khánh.-H.:ĐHQGTp.HCM, 2015.- 377tr.

Nhập môn về kỹ thuật/Phạm Ngọc Tuấn (ch.b), Hồ Thị Thu Nga, Đỗ Thị Ngọc Khánh.-H.:ĐHQGTp.HCM, 2015.- 377tr.

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu về lịch sử và sự phát triển của kỹ thuật. Các bước đầu tiên chuẩn bị cho sự nghiệp thành công của sinh viên. Giới thiệu chi tiết các bước và ví dụ áp dụng quá trình thiết kế kỹ thuật nhằm giúp sinh viên trong công việc thiết kế. Một số thông tin về đo lường, toán học và cơ sở kỹ thuật để sinh viên sử dụng trong quá trình tính toán, thiết kế...

  • Thứ Năm, 08:01 07/03/2019

Tags:

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Hành vi tổ chức trong một thế giới đang thay đổi

Thứ Năm, 07:29 01/06/2023

ホテル概論 = Tổng quan về khách sạn

Thứ Tư, 16:35 31/05/2023

Kỹ thuật phục hồi chỉnh sửa hình ảnh bằng photoshop - Tập 1

Thứ Tư, 10:03 31/05/2023

Mastering Windows Server 2008 R2

Thứ Tư, 09:40 31/05/2023

Internet - sinh viên - lối sống: một nghiên cứu xã hội học về phương tiện truyền thông kiểu mới

Thứ Tư, 09:30 31/05/2023
Giải tích cho kinh tế, quản trị, khoa học, sự sống và xã hội/Raymond A. Barnett, Micheal R. Ziegler, Karl F. Byleen.-H.:Hồng Đức, 2016.-576tr.

Giải tích cho kinh tế, quản trị, khoa học, sự sống và xã hội/Raymond A. Barnett, Micheal R. Ziegler, Karl F. Byleen.-H.:Hồng Đức, 2016.-576tr.

Thứ Năm, 08:00 07/03/2019
Giải tích Tập 2/James Stewart.-H.:Hồng Đức, 2016.-461tr.

Giải tích Tập 2/James Stewart.-H.:Hồng Đức, 2016.-461tr.

Thứ Năm, 07:59 07/03/2019
Giải tích Tập 1/James Stewart.-H.:Hồng Đức, 2016.-808tr.

Giải tích Tập 1/James Stewart.-H.:Hồng Đức, 2016.-808tr.

Thứ Năm, 07:57 07/03/2019
Technology and innovation in adult learning

Technology and innovation in adult learning

Thứ Năm, 14:41 14/02/2019
Actionable intelligence: a guide to delivering business results big data fast!

Actionable intelligence: a guide to delivering business results big data fast!

Thứ Năm, 14:39 14/02/2019

Video giới thiệu