Matlab và ứng dụng trong điều khiển/Nguyễn Đức thành.-Tái bản lần thứ 2.-HCM.: ĐHQGTpHCM, 2014.-427tr.

Matlab và ứng dụng trong điều khiển/Nguyễn Đức thành.-Tái bản lần thứ 2.-HCM.: ĐHQGTpHCM, 2014.-427tr.

Tóm tắt: Nội dung đề cập đến các khái niệm cơ bản về Matlab và phương pháp lập trình giao tiếp máy tính với ngoại vi thông qua cổng máy in và cổng COM. Tạo giao diện người dùng. Hệ thống điều khiển tuyến tính. Simulink: giới thiệu công cụ rất mạnh trong mô hình hóa mô phỏng. Điều khiển thời gian thực. Điều khiển thông minh.

  • Thứ Ba, 15:13 15/01/2019

Tags: