Giới thiệu IP4 và IP V6

Cấu trúc địa chỉ của Internet ( địa chỉ IP): giới thiệu chung; cấu trúc địa chỉ IP. Tổng quan thế hệ địa chỉ Internet mới - IPV6: khái quát chung; cấu trúc địa chỉ IPV6. Cấu trúc và đặc điểm các dạng địa chỉ IPV6: giới thiệu chung; cấu trúc và đặc điểm của các dạng địa chỉ IPV6.

Giới thiệu IP V4 và IP V6

Khoa Công nghệ thông tin

Hà Nội

2009

Tóm tắt

IPv4 (Internet Protocol version 4) là một giao thức phổ biến trong truyền thông dữ liệu. Nó được phát triển như một giao thức không hướng kết nối (connectionless). Dùng trong các mạng chuyển mạch gói (network packet switching) như Ethernet. Nó có nhiệm vụ cung cấp kết nối logic giữa các thiết bị mạng. Trong đó bao gồm cả việc cung cấp nhận dạng cho các thiết bị.

Ipv6 (Internet Protocol version 6) là “Giao thức liên mạng thế hệ 6”. Đây là một phiên bản của giao thức liên mạng (IP) nhằm mục đích nâng cấp giao thức liên mạng phiên bản 4 (IPv4) hiện đang truyền dẫn cho hầu hết lưu lượng truy cập Internet nhưng đã hết địa chỉ.

Trích dẫn

Khoa Công nghệ thông tin. Giới thiệu IP V4 và IP V6, Hà Nội, 2009.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Công nghệ thông tin

Tài liệu liên quan

Giới thiệu IP và IP V6Fundamentals Of Computer Graphics (4 Edition)Programming ASP.NET Core

Giới thiệu IP và IP V6Giới thiệu IP V4 và IP V6

Fundamentals Of Computer Graphics (4 Edition)

Programming ASP.NET Core

Mã QR

Giới thiệu IP và IP V6

Nội dung

  • Thứ Tư, 13:59 24/08/2022