Giáo trình Phát triển Hán ngữ nói - giao tiếp sơ cấp 2

Giáo trình Phát triển Hán ngữ Nói – Giao tiếp Sơ cấp 2” nằm trong Bộ Giáo trình Phát triển Hán ngữ, với những cập nhật về tư duy dạy và học tiên tiến nhất, cũng như nội dung và hình thức mang tính ứng dụng cao, phù hợp với xã hội hiện đại, “Giáo trình Phát triển Hán ngữ” giúp bạn nhanh chóng tự Phát triển tiếng Trung một cách có hệ thống và hiệu quả, để bạn có thể GIAO TIẾP và có đủ hệ thống kiến thức, năng lực THI HSK.

Giáo trình Phát triển Hán ngữ nói - giao tiếp sơ cấp 2

Trần Thị Thanh Liêm (dịch)

Nhà xuất bản: Hồng Đức

2019

Tóm tắt

Giáo trình Phát triển Hán ngữ Nói – Giao tiếp Sơ cấp 2” nằm trong Bộ Giáo trình Phát triển Hán ngữ, với những cập nhật về tư duy dạy và học tiên tiến nhất, cũng như nội dung và hình thức mang tính ứng dụng cao, phù hợp với xã hội hiện đại, “Giáo trình Phát triển Hán ngữ” giúp bạn nhanh chóng tự Phát triển tiếng Trung một cách có hệ thống và hiệu quả, để bạn có thể GIAO TIẾP và có đủ hệ thống kiến thức, năng lực THI HSK.

Cuốn sách giúp bạn: Nâng cao khả năng Nói – Giao tiếp tiếng Trung và ứng dụng ngay vào thực tế cuộc sống hay công việc. Dùng làm tài tài liệu nghiên cứu, xây dựng phương hướng giảng dạy phù hợp cho giáo viên. Học mọi lúc, mọi nơi với ứng dụng MCBooks trên điện thoại. Tạo cảm hứng học tiếng Trung hiệu quả.

Trích dẫn

Trần Thị Thanh Liêm (dịch). Giáo trình Phát triển Hán ngữ nói - giao tiếp sơ cấp 2. Nhà xuất bản: Hồng Đức, 2019.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập Lĩnh vực Ngoại ngữ

Tài liệu liên quan

Giáo trình Phát triển Hán ngữ nói - giao tiếp sơ cấp 2Luyện nói tiếng Trung Quốc cấp tốc. Trình độ sơ cấp. Tập 1Luyện nói tiếng Trung Quốc cấp tốc. Trình độ sơ cấp. Tập 2

Giáo trình Phát triển Hán ngữ nói - giao tiếp sơ cấp 2

Luyện nói tiếng Trung Quốc cấp tốc. Trình độ sơ cấp. Tập 1Luyện nói tiếng Trung Quốc cấp tốc. Trình độ sơ cấp. Tập 2

Mã QR

 Giáo trình Phát triển Hán ngữ nói - giao tiếp sơ cấp 2

Nội dung

  • Thứ Sáu, 08:40 19/08/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Executive's guide to project management: Organizational processes and pratices for supporting complex projects

Thứ Sáu, 08:30 19/08/2022

Essentials of Contemporary management

Thứ Sáu, 08:21 19/08/2022

Tài liệu luyện thi Cambridge Proficiency Examination Practice 4

Thứ Sáu, 08:20 19/08/2022

Giáo trình Phát triển Hán ngữ nói - giao tiếp sơ cấp I

Thứ Sáu, 08:16 19/08/2022

Essentials of Marketing

Thứ Sáu, 08:08 19/08/2022