Giáo trình bảo hiểm xã hội

Cuốn sách Giáo trình Bảo hiểm xã hội được biên soạn nhằm phục vụ kịp thời nhu cầu công tác đào tạo của Học viện Tài chính và đáp ứng nguồn tài liệu đối với các nhà khoa học, các bộ môn, các nhà quản lý trong lĩnh vực bảo hiểm phi thương mại.

Giáo trình bảo hiểm xã hội

Hoàng Mạnh Cừ (ch. b)

Tài chính

2011

Tóm tắt

Cuốn sách Giáo trình Bảo hiểm xã hội được biên soạn nhằm phục vụ kịp thời nhu cầu công tác đào tạo của Học viện Tài chính và đáp ứng nguồn tài liệu đối với các nhà khoa học, các bộ môn, các nhà quản lý trong lĩnh vực bảo hiểm phi thương mại.

Nội dung cuốn sách chia làm 4 chương:

+ Chương 1: Tổng quan về bảo hiểm xã hội

+ Chương 2: Hệ thống các chế độ bảo hiểm xã hội

+ Chương 3: Tài chính bảo hiểm xã hội

+ Chương 4: Quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội

Trích dẫn

Hoàng Mạnh Cừ (ch. b). Giáo trình bảo hiểm xã hội. Tài chính, 2011.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập Lĩnh vực Pháp luật

Tài liệu liên quan

Giáo trình bảo hiểm xã hộiGiáo trình luật dân sự Việt Nam tập 1Giáo trình luật dân sự Tập 2

Giáo trình bảo hiểm xã hội

Giáo trình luật dân sự Việt Nam tập 1

Giáo trình luật dân sự Tập 2

Mã QR

Giáo trình bảo hiểm xã hội

Nội dung

  • Thứ Tư, 08:10 02/11/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Wealth of experience real investors on what works and what doesn't

Thứ Tư, 08:01 02/11/2022

Urban Economics 6th Edition

Thứ Tư, 07:53 02/11/2022

Hướng dẫn thực hành thuế và kế toán thuế Phương pháp - Qui trình - Hạch toán

Thứ Tư, 07:48 02/11/2022

Python Programming And Numerical Methods: A Guide For Engineers And Scientists

Thứ Tư, 00:32 02/11/2022

Hands On Machine Learning with Scikit Learn, Keras, and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems

Thứ Tư, 00:10 02/11/2022