Financial reporting (FR): Workbook

This Workbook provides you with the knowledge, understanding, skills and application techniques required for the Financial Reporting module.

Financial reporting (FR): Workbook

ACCA

BPP Learning Media

2020

Abstract

BPP Learning Media supports aspiring business professionals with top-quality learning materials, designed to fit seamlessly around the demands of full-time work and everyday life.

Our Workbook provides you with the knowledge, understanding, skills and application techniques required for the Financial Reporting module.

In addition to ACCA examining team reviewed material, you receive:

  • Comprehensively reviewed by the ACCA examining team
  • Guarantees appropriate breadth and depth of content
  • Packed with exercises, activities and illustrations
  • Skills Checkpoints designed to get you exam-ready

Citation

ACCA, Financial reporting (FR): Workbook, BPP Learning Media, 2020.

Collection

Lĩnh vực Kinh tế

Related document

Financial reporting (FR): WorkbookHow to speak money : The language and knowledge you need now How to be happy at work
Financial reporting (FR): Workbook

How to speak money : The language and knowledge you need now

How to be happy at work

QR code

Financial reporting (FR): Workbook

Content

  • Chủ Nhật, 09:21 23/04/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Management accounting (FMA/MA): Interactive text

Chủ Nhật, 09:07 23/04/2023

Interchange Level 2 Student's Book with Online Self-Study (5th Edition)

Chủ Nhật, 08:38 23/04/2023

10 bài thực hành nhanh để xử lý Slideshow trong Powerpoint

Chủ Nhật, 08:27 23/04/2023

Bài tập thực hành Painter 3D.

Thứ Bảy, 08:54 22/04/2023

Nhập môn kỹ nghệ phần mềm (Giáo trình dùng cho sinh viên ngành công nghệ thông tin các trường ĐH, CĐ)

Thứ Bảy, 08:15 22/04/2023