Điêu khắc hiện đại Việt Nam

Ở cuốn sách này, chúng tôi cố gắng xếp ảnh chụp các tác phẩm theo thứ tự thời điểm mà tác phẩm xuất hiện theo năm công bố tác phẩm, để phần nào thấy được dòng chảy của lịch sử ánh lên qua tác phẩm và sự biến đổi của ngôn ngữ điêu khắc Việt Nam trong 7 thập kỷ qua.

Điêu khắc hiện đại Việt Nam

Hội đồng biên tập Nxb Mỹ thuật

Nxb. Mỹ thuật

1997

Tóm tắt

Ở cuốn sách này, chúng tôi cố gắng xếp ảnh chụp các tác phẩm theo thứ tự thời điểm mà tác phẩm xuất hiện theo năm công bố tác phẩm, để phần nào thấy được dòng chảy của lịch sử ánh lên qua tác phẩm và sự biến đổi của ngôn ngữ điêu khắc Việt Nam trong 7 thập kỷ qua. Tuy nhiên do yêu cầu của bố cục cuốn sách, phân bố mối liên hệ giữa các ảnh, các trang, do kỹ thuật in ấn, ý nghĩa của các hình tượng, chất lượng ảnh, sự chưa thống nhất của các nguồn tư liệu về tên gọi và thời điểm sáng tác…nên chật tự này đôi chỗ bị chuyển đảo.

Các tác giả có tác phẩm trong cuốn sách này là Hội viên Hội Mỹ thuật hoặc không. Hầu hết ảnh chụp trong tác phẩm trong cuốn sách này đều do tác giả tự chuẩn bị gửi cho nhà xuất bản, do đó chất lượng ảnh không đồng nhất, nhiều ảnh đã quá cũ nhưng không có ảnh để thay thế, nên nhiều ảnh chỉ được in với ý nghĩa tư liệu.

Trích dẫn

Hội đồng biên tập nxb Mỹ thuật. Điêu khắc hiện đại Việt Nam, Nxb. Mỹ thuật, 1997.

Bộ sưu tập

Ngành Thiết kế thời trang (7210404)

Tài liệu liên quan

Điêu khắc hiện đại Việt Nam

Mỹ thuật dân tộc thái ở Việt Nam Điêu khắc cổ Việt Nam

Điêu khắc hiện đại Việt Nam

Mỹ thuật dân tộc thái ở Việt Nam Điêu khắc cổ Việt Nam

Mã QR

Điêu khắc hiện đại Việt Nam

Nội dung

  • Thứ Hai, 15:41 23/05/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Sửa chữa máy lạnh và điều hòa không khí (lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa và đo kiềm)

Thứ Hai, 15:35 23/05/2022

Mỹ thuật dân tộc thái ở Việt Nam

Thứ Hai, 15:33 23/05/2022

Điêu khắc cổ Việt Nam

Thứ Hai, 15:21 23/05/2022

Tranh lụa Việt Nam

Thứ Hai, 15:11 23/05/2022

Thực hành kỹ thuật cơ điện lạnh

Thứ Hai, 14:13 23/05/2022

Video giới thiệu