Cơ sở năng lượng mới và tái tạo

Cuốn sách được biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản về tiềm năng, đặc trưng và công nghệ của các nguồn năng lượng tái tạo, cũng như khả năng khai thác và sử dụng chúng

Cơ sở năng lượng mới và tái tạo. ( Phần 1)

Đặng Đình Thống, Lê Danh Liên

Khoa học và Kỹ thuật

2006

Tóm tắt

Nội dung bố cục các chương:

+ Chương 1: Bức xạ mặt trời

+ Chương 2: Nhiệt mặt trời

+ Chương 3: Các bộ thu năng lượng mặt trời hội tụ

+ Chương 4: Pin mặt trời

+ Chương 5: Khái niệm cơ bản về thủy khí động lực học ứng dụng

+ Chương 6: Thủy điện nhỏ và ứng dụng

+ Chương 7: Năng lượng gió và ứng dụng

+ Chương 8: Các nguồn năng lượng tái tạo khác

Trích dẫn

Đặng Đình Thống, Lê Danh Liên. Cơ sở năng lượng mới và tái tạo. ( Phần 1). Khoa học và Kỹ thuật, 2006

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Điện

Tài liệu liên quan

Cơ sở năng lượng mới và tái tạoMechanical measurements and instrumentation: Including metrology and control systemsAudel guide to the 2002 National electrical code Paul Rosenberg
Cơ sở năng lượng mới và tái tạoMechanical measurements and instrumentation: Including metrology and control systemsAudel guide to the 2002 national electrical code

Mã QR

Cơ sở năng lượng mới và tái tạo

Nội dung

  • Thứ Hai, 10:29 20/02/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Xây dựng kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả = The Power of a Positive Team

Thứ Hai, 10:22 20/02/2023

Power system Scada and Smart Grids

Thứ Hai, 10:19 20/02/2023

Giáo trình Kinh tế ngoại thương

Thứ Hai, 10:10 20/02/2023

Bài tập Kinh tế học vi mô

Thứ Hai, 09:34 20/02/2023

Giáo trình Kinh tế học Vi mô

Thứ Hai, 09:21 20/02/2023