CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised (Cisco Networking Academy Program) (3rd Edition)

Cisco Networking Academy Program CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised Third Edition, is the Cisco approved textbook to use alongside version 3.1 of the Cisco Networking Academy Program CCNA 1 and CCNA 2 web-based courses. The topics covered provide you with the necessary knowledge to begin your preparation for the CCNA certification exam (640-801, or 640-821 and 640-811) and to enter the field of network administration.

CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised (Cisco Networking Academy Program) (3rd Edition)

Cisco Systems Inc.

Cisco Press

2004

Abstract

Cisco Networking Academy Program CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised Third Edition, is the Cisco approved textbook to use alongside version 3.1 of the Cisco Networking Academy Program CCNA 1 and CCNA 2 web-based courses. The topics covered provide you with the necessary knowledge to begin your preparation for the CCNA certification exam (640-801, or 640-821 and 640-811) and to enter the field of network administration.

The contents of the book include 3 parts, 20 chapters:

+ Part I CCNA 1: Networking Basics

Chapter 1 Introduction to Networking

Chapter 2 Networking Fundamentals

Chapter 3 Networking Media

Chapter 4 Cable Testing and Cabling LANs and WANs

Chapter 5 Ethernet Fundamentals

Chapter 6 Ethernet Technologies and Ethernet Switching

Chapter 7 TCP/IP Protocol Suite and IP Addressing

Chapter 8 Routing Fundamentals and Subnets

Chapter 9 TCP/IP Transport and Application Layer

+ Part II CCNA 2: Routers and Routing Basics

Chapter 10 WANs and Routers

Chapter 11 Router Fundamentals

Chapter 12 Router Configuration

Chapter 13 Learning About Neighboring and Remote Devices

Chapter 14 Managing Cisco IOS Software

Chapter 15 Routing and Routing Protocols

Chapter 16 Distance Vector Routing Protocols

Chapter 17 TCP/IP Error and Control Messages

Chapter 18 Basic Router Troubleshooting

Chapter 19 Intermediate TCP

Chapter 20 Access Control

+ Part III Appendixes

Citation

Cisco Systems Inc. CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised (Cisco Networking Academy Program) (3rd Edition). Cisco Press, 2004.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Công nghệ Thông tin

Related document

CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised (Cisco Networking Academy Program) (3rd Edition) ASP.NET core 2.0 MVC & razor pages for beginnersCore Java: Fundamentals 10th Edition

CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised (Cisco Networking Academy Program) (3rd Edition)

ASP.NET core 2.0 MVC & razor pages for beginnersCore Java: Fundamentals 10th Edition

QR code

CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised (Cisco Networking Academy Program) (3rd Edition)

Content

  • Thứ Tư, 14:18 22/02/2023

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Public Fiance (Ninth edition)

Thứ Tư, 14:10 22/02/2023

みんなの日本語 初級I 第2版 書いて覚える文型練習帳 = Minna No Nihongo sơ cấp 1: Sách thực hành mẫu câu - Tập viết và ghi nhớ mẫu câu Tái bản lần 2

Thứ Tư, 14:08 22/02/2023

Giáo trình thị trường chứng khoán

Thứ Tư, 14:08 22/02/2023

改訂新版 図解でわかる はじめての電気回路 = Hiểu về mạch điện sơ cấp thông qua hình minh họa - Tái bản bổ sung

Thứ Tư, 13:58 22/02/2023

Giáo trình kinh tế vi mô

Thứ Tư, 13:55 22/02/2023