Career paths - Science - Book 1

Career Paths: Science is a new educational resource for industry professionals who want to improve their English communication in a work environment. Incorporating career-specific vocabulary and contexts, each unit offers step-by-step instruction that immerses students in the four key language components: reading, listening, speaking and writing. Career Paths: Science addresses topics including laboratory equipment, safety procedures, the scientific method, research activities and career options.

Career paths - Science - Book 1

Virginia Evans, Jenny Dooley

Express Publishing

2014

Abstract

Career Paths: Science is a new educational resource for industry professionals who want to improve their English communication in a work environment. Incorporating career-specific vocabulary and contexts, each unit offers step-by-step instruction that immerses students in the four key language components: reading, listening, speaking and writing. Career Paths: Science addresses topics including laboratory equipment, safety procedures, the scientific method, research activities and career options.
The series is organized into three levels of difficulty and offers a minimum of 400 vocabulary terms and phrases. Every unit includes a test of reading comprehension, vocabulary and listening skills and leads students through written and oral production.

Included Features

  • A variety of realistic reading passages
  • Career-specific dialogues
  • 45 reading and listening comprehension checks
  • Over 400 vocabulary terms and phrases
  • Guided speaking and writing exercises
  • Complete glossary of terms and phrases

The Teacher´s book contains a full answer key and audio scripts.
The audio CDs contain all recorded material in American English and British English.
Books 1-3 of Career Paths: Science are rated for the Common European Framework of Reference for Languages at A1, A2 and B1 respectively.

Citation

Virginia Evans, Jenny Dooley, Career paths - Science - Book 1. Express Publishing, 2014

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

Career paths - Science - Book 1Achieve with accountability Ignite angagenment ownership perseverance alignment and changeTed Talks - Hùng biện kiểu Ted: Bí quyết diễn thuyết trước đám đông chuẩn Ted
Career paths - Science - Book 1Achieve with accountability Ignite angagenment ownership perseverance alignment and changeTed Talks - Hùng biện kiểu Ted: Bí quyết diễn thuyết trước đám đông chuẩn Ted

QR code

Career paths - Science - Book 1

Content

  • Thứ Năm, 09:34 16/02/2023

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Những mẫu văn bản tiếng Hàn: = 한국어문서양식

Thứ Năm, 09:30 16/02/2023

Artifical Intelligence for fashion industry in the big data Era

Thứ Năm, 09:29 16/02/2023

記述問題テーマ100 完成編日本留学試験対策記述問題から小論文・志望理由まで = Chủ đề câu hỏi mô tả 100 Phiên bản hoàn chỉnh Đề thi tuyển sinh Đại học Nhật Bản dành cho sinh viên quốc tế từ câu hỏi đến bài luận và lý nguyện vọng

Thứ Năm, 09:10 16/02/2023

Cogeneration Fuel Cellsorption Air Conditioning Systems

Thứ Năm, 09:02 16/02/2023

Reading Explorer 4

Thứ Năm, 08:58 16/02/2023

Video giới thiệu