Các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục

Cuốn sách giúp bạn đọc, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý giáo dục, người dạy, người học có được các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục một cách có hệ thống, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tổ chức công tác thi đua, khen thưởng.

Các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục

Lao động-xã hội

2006

Tóm tắt

Ngày 26/11/2003, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 4 thông qua Luật thi đua, khen thưởng. Để cụ thể hóa những quy định của Luật thi đua, khen thưởng; Chính phủ, Ban thi đua – khen thưởng Trung ương đã ban hành một số văn bản hướng dẫn thi hành. Bộ Giáo dục và đào tạo cũng ban hành một số văn bản quy định về xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục; hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú.

Để giúp bạn đọc, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý giáo dục, người dạy, người học có được các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục một cách có hệ thống, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tổ chức công tác thi đua, khen thưởng, Nhà xuất bản Lao động-xã hội đã xuất bản cuốn sách: Các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục.

Trích dẫn

Các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục, Lao động-xã hội 2006.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Pháp luật

Tài liệu liên quan

Các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dụcLuật giáo dục và nghị định qui định chi tiết hướng dẫn thi hànhThực hiện pháp luật về giáo dục trong các trường đại học ở Việt Nam
Các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục

Thực hiện pháp luật về giáo dục trong các trường đại học ở Việt Nam

Luật giáo dục và nghị định qui định chi tiết hướng dẫn thi hành

Mã QR

Các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục

Nội dung

  • Thứ Tư, 16:24 29/06/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển

Thứ Tư, 09:40 28/02/2024

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Các quy định pháp luật về bảo hiểm

Thứ Tư, 14:53 29/06/2022

Sổ tay giám đốc: 500 tình huống quản lý và các quy định của pháp luật khi xử lý tập 2

Thứ Tư, 14:18 29/06/2022

Pháp lệnh động viên công nghiệp và nghị định hướng dẫn thi hành

Thứ Tư, 09:11 29/06/2022

Pháp lệnh quảng cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thứ Ba, 17:30 28/06/2022

Một số văn bản thi hành Luật Phòng chống ma túy trong trường học

Thứ Ba, 17:20 28/06/2022