Big data, big innovation: enabling competitive differentiation through business analytics

Evan Stubbs.-Hoboken: Wiley, 2014.-232tr.

Big data, big innovation: enabling competitive differentiation through business analytics

Bạn đọc có thể tìm đọc tại Phòng đọc 3A ,Tầng 3, Nhà A11, Khu A

Tra cứu tại địa chỉ http://lib.haui.edu.vn/OPAC/WIndex.aspx

  • Thứ Năm, 14:35 14/02/2019

Tags:

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

새 연세한국어 말하기와 쓰기. 1-2(English Version) = Yonsei Mới - Nói và viết tiếng Hàn 1 tập 2( phiên bản tiếng Anh)

Thứ Ba, 23:51 09/08/2022

새 연세한국어 말하기와 쓰기. 1-1(English Version) = Yonsei Mới - Nói và viết tiếng Hàn 1 tập 1 ( phiên bản tiếng Anh)

Thứ Ba, 23:42 09/08/2022

새 연세한국어 말하기와 쓰기. 2-2(English Version) = Yonsei Mới - Nói và viết tiếng Hàn 2 tập 2 ( phiên bản tiếng Anh)

Thứ Ba, 23:27 09/08/2022

새 연세한국어 말하기와 쓰기. 2-1(English Version) = Yonsei Mới - Nói và viết tiếng Hàn 2 tập 1 ( phiên bản tiếng Anh)

Thứ Ba, 22:59 09/08/2022

Sap R /3 Enterprise software: An introduction

Thứ Ba, 22:11 09/08/2022
Leading with spirit, presense, and authenticity

Leading with spirit, presense, and authenticity

Thứ Năm, 14:32 14/02/2019
Dược lý học lâm sàng/GS.TS. Đào Văn Phan, PGS.TS. Nguyễn Trọng Thông, PGS.TS. Nguyễn Trần Giáng Hương.-H.: Y học, 2018.-695tr.

Dược lý học lâm sàng/GS.TS. Đào Văn Phan, PGS.TS. Nguyễn Trọng Thông, PGS.TS. Nguyễn Trần Giáng Hương.-H.: Y học, 2018.-695tr.

Thứ Tư, 13:53 16/01/2019
Bào chế và sinh dược học T2/Lê Quan Nghiệm, Huỳnh Văn Hóa.- H.: Giáo dục Việt Nam, 2017.- 443tr.

Bào chế và sinh dược học T2/Lê Quan Nghiệm, Huỳnh Văn Hóa.- H.: Giáo dục Việt Nam, 2017.- 443tr.

Thứ Tư, 13:52 16/01/2019
Xử lý nước cấp cho sinh hoạt và công nghiệp/Trịnh Xuân Lai.-H.: Xây dựng, 2016.-521tr.

Xử lý nước cấp cho sinh hoạt và công nghiệp/Trịnh Xuân Lai.-H.: Xây dựng, 2016.-521tr.

Thứ Tư, 13:51 16/01/2019
Đo lường điều khiển bằng máy tính/Nguyễn Đức Thành.-HCM.: ĐHQGTpHCM, 2013.-387tr.

Đo lường điều khiển bằng máy tính/Nguyễn Đức Thành.-HCM.: ĐHQGTpHCM, 2013.-387tr.

Thứ Tư, 13:50 16/01/2019

Video giới thiệu