Open Culture: Cơ sở dữ liệu mở, cung cấp tài liệu multimedia miễn phí về văn hóa và giáo dục

Open Culture tập hợp các phương tiện văn hóa và giáo dục chất lượng cao cho cộng đồng học tập suốt đời trên toàn thế giới. Web 2.0 đã mang đến cho chúng ta lượng lớn âm thanh và video thông minh. Tất cả đều miễn phí. Tất cả đều phong phú. Nhưng nó cũng nằm rải rác trên web và không dễ tìm thấy.

Xem thêm