Lập trình gia công khuôn nâng cao với Mastercam 10 & 12

Sách trình bày chủ yếu là thực hành. Từng bài tập là những vấn đề cơ bản trong thiết kế cơ khí – gia công khuôn. Với hơn 1000 hình ảnh minh hoạ trực quan sẽ giúp bạn đọc nắm vững các công cụ và lệnh của chương trình, tiếp thu nhanh, nhớ lâu, học tới đâu thực hành tới đó.

Xem thêm

Giáo trình thực hành thiết kế cơ khí và mỹ thuật công nghiệp với Solidworks

Giáo trình thực hành thiết kế cơ khí và mỹ thuật công nghiệp với Solidworks gồm 18 bài tập và phụ lục hướng dẫn khai thác, sử dụng Solidworks. Nội dung cuốn sách chủ yếu giới thiệu tới bạn đọc vẽ các chi tiết có độ khó trung bình cũng như nâng cao trong Solidworks, các bạn còn biết cách gán vật liệu, rander(diễn họa), ghi kích thước bản vẽ và biết cách phân khuôn sản phẩm.

Xem thêm