HSK听力题型分析与训练 = Phân tích và luyện đề nghe HSK

此书作者根据自己多年的教学经验及对HSK汉语水平考试的深入研究,参考HSK样卷总结出了听力理解部分常考的数字、时间、关系等23种题型,并对每一种题型的标志、规律和解题技巧进行了详细的讲解。

Xem thêm

HSK速成强化教程六级 = Ôn luyện HSK cấp tốc cấp 6

新HSK速成强化教程》是为新HSK考生和培训机构量身打造的考前应试指导和强化训练教程。全系列包括三、四、五、六级强化教程各一册,及其配套练习册、中级口试分册和高级口试分册各一册,共10册。

Xem thêm

Cẩm nang luyện thi HSK bản mới 5+6

HSK (là từ viết tắt của Hanyu Shuiping Kaoshi) là một kỳ thi được mệnh danh là TOFCL của tiếng Hoa, đây là một kỳ thi quốc tế nhằm kiểm tra trình độtiếng Hoa của những thí sinh trên toàn thế giới mà tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Hoa, trọng tâm là kiểm tra khả năng giao tiếp, vận dụng tiếng Hoa trong học tập, trong công việc, trong cuộc sống của thí sinh.

Xem thêm

Cẩm nang luyện thi HSK bản mới 3+4

HSK (là từ viết tắt của Hanyu Shuiping Kaoshi) là một kỳ thi được mệnh danh là TOFCL của tiếng Hoa, đây là một kỳ thi quốc tế nhằm kiểm tra trình độtiếng Hoa của những thí sinh trên toàn thế giới mà tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Hoa, trọng tâm là kiểm tra khả năng giao tiếp, vận dụng tiếng Hoa trong học tập, trong công việc, trong cuộc sống của thí sinh.

Xem thêm

Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng (Sơ - trung cấp, giao tiếp HSK)

Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng (Sơ - trung cấp, giao tiếp HSK), trình bày các bài tập luyện dịch: Bài tập luyện dịch Trung Việt -Việt Trung củng cổ cấu trúc cố đình & ngữ pháp; bài tập dịch nâng cao kỹ năng dịch và tăng cường cấu trúc dịch nâng cao. Đáp án tham khảo: Đáp án bài tập dịch Trung Việt - Việt Trung củng cố cấu trúc cố định và ngữ pháp; đáp án bài tập dịch nâng cao kỹ năng dịch và tăng cường cấu trúc dịch nâng cao.

Xem thêm

Giáo trình Tiếng Trung giao tiếp. Tập 2: Trình độ cơ bản

Nội dung gồm: Ngân hàng từ vựng; đoạn hội thoại; cách ghép âm; siêu thị ngữ pháp; thực hành; những câu thường dùng hàng ngày; từ thịnh hành; văn hóa Trung Quốc; sơ đồ tư duy.

Xem thêm

Giáo trình Tiếng Trung giao tiếp. Tập 1: Trình độ cơ bản

Nội dung gồm các bài học, cấu trúc của mỗi bài học gồm: ngân hàng từ vựng; đoạn hội thoại; cách ghép âm; siêu thị ngữ pháp; thực hành; những câu thường dùng hàng ngày; từ thịnh hành; văn hóa Trung Quốc; sơ đồ tư duy.

Xem thêm

新HSK 速成强化教程 口试(高级) = Tiếng Trung chuyên sâu New HSK - Kiểm tra kỹ năng nói - Nâng cao

本书是为准备参加HSK(高级)的考生和指导HSK(高级)考生的汉语教师编写的短期强化培训教程,以考点和难点为纲,以真题为例,讲练结合,全面系统,同步练习,及时总结,实用性强。

Xem thêm

新HSK 速成强化教程 口试(中级) = Tiếng Trung chuyên sâu New HSK - Kiểm tra kỹ năng nói - trung cấp

《新HSK速成强化教程》是为新HSK考生和培训机构量身打造的考前应试指导和强化训练教程。

Xem thêm

Giáo trình chuẩn HSK 6 Sách bài tập Tập 2

Giáo trình chuẩn HSK 6 Sách bài tập Tập 2 được dung chung với Giáo trình chuẩn HSK 6 Tập 2, với 20 bài học và một bộ đề thi thử kỳ thi HSK cấp độ 6. Sau khi hoàn thành cuốn giáo trình này, học viên có thể nâng cao khả năng và trình độ tiếng Trung một cách toàn diện và vượt qua thành công kỳ thi HSK cấp độ 6.

Xem thêm