Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

DOAJ - Directory of Open Access Journals: là cơ sở dữ liệu chỉ dẫn tạp chí miễn phí đến các tạp chí khoa học và kỹ thuật toàn văn ở nhiều lĩnh vực chủ đề và ngôn ngữ khác nhau.

Xem thêm