Digital Marketing: Từ chiến lược đến thực thi. Nền tảng thành công cho chiến dịch Marketing thời đại số

Cuốn sách cung cấp hệ thống kiến thức bài bản nhất, cốt lõi nhất về Digital Marketing, bằng việc đi từ chiến lược tới triển khai, từ bao quát đến chi tiết, giúp quá trình lập và thực thi các chiến dịch Marketing của bạn hiệu quả hơn

Xem thêm