Khóa học về “Bảo mật thông tin - Information security” trên hệ thống Openlearn

Việc đảm bảo an ninh, an toàn và bảo mật thông tin là vấn đề thời sự, có diễn biến vô cùng phức tạp không chỉ ở Việt Nam mà tại nhiều quốc gia trên thế giới. Khi đã muốn xâm nhập trái phép vào những thông tin được bảo mật, tin tặc không loại trừ một quốc gia, một tổ chức hay cá nhân nào

Xem thêm

FreeComputerBooks: công cụ tìm kiếm sách miễn phí dành cho những ai yêu thích Công nghệ thông tin

FreeComputerBooks là một thư mục chứa các siêu liên kết đến các sách điện tử, bài hướng dẫn và ghi chú bài giảng... miễn phí trên toàn thế giới. Đây là một dịch vụ cho cộng đồng tập trung chủ yếu vào lĩnh vực Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Toán học, ...

Xem thêm

Giáo trình lập trình hướng đối tượng với C++

Giáo trình "Lập trình hướng đối tượng với C++" nhằm cung cấp cho sinh viên những khái niệm về các thành phần cũng như các bước xây dựng chương trình theo hướng đối tượng

Xem thêm

The definitive guide to ARM cortex -M3 and cortex-M4 processors

This new edition has been fully revised and updated to include extensive information on the ARM Cortex-M4 processor, providing a complete up-to-date guide to both Cortex-M3 and Cortex-M4 processors, and which enables migration from various processor architectures to the exciting world of the Cortex-M3 and M4.

Xem thêm

Giáo trình cơ sở lập trình nhúng

Các hệ thống nhúng thường bao gồm các thành phần: Phần cứng và phần mềm, trong đó bộ não của nó là các chíp vi điều khiển, chúng đảm nhận mọi yêu cầu tính toán, điều khiển, giao tiếp... cho hệ thống.

Xem thêm

Cryptography and Network Security Principles and Practices

Stallings’ Cryptography and Network Security, introduces the reader to the compelling and evolving field of cryptography and network security. In an age of viruses and hackers, electronic eavesdropping, and electronic fraud on a global scale, security is paramount. The purpose of this book is to provide a practical survey of both the principles and practice of cryptography and network security.

Xem thêm

Computer Graphics: Principles and Practice, Third Edition

Computer Graphics: Principles and Practice, Third Edition, remains the most authoritative introduction to the field. The first edition, the original “Foley and van Dam,” helped to define computer graphics and how it could be taught. The second edition became an even more comprehensive resource for practitioners and students alike. This third edition has been completely rewritten to provide detailed and up-to-date coverage of key concepts, algorithms, technologies, and applications.

Xem thêm

Computer Organizition And Architecture

Computer Organization and Architecture is a comprehensive coverage of the entire field of computer design updated with the most recent research and innovations in computer structure and function.

Xem thêm

Professional Android 2 Application Development

Android is a powerful, flexible, open source platform for mobile devices and its popularity is growing at an unprecedented pace. This update to the bestselling first edition dives in to cover the exciting new features of the latest release of the Android mobile platform.

Xem thêm

Professional JavaScript for Web Developers

This book is aimed at three groups of readers: Experienced object-oriented programming developers looking to learn JavaScript as it relates to traditional OO languages such as Java and C++; Web application developers attempting to enhance site usability; novice JavaScript developers.

Xem thêm