Financial reporting & analysis: Using financial accounting information

This book a Learn to prepare and use financial statements with numerous actual examples, current cases, and financial statements from real companies like Nike and Best Buy, that keep financial accounting interesting and relevant.

Xem thêm

Accounting information systems

The 14th Edition covers all of the most recent updates in AIS, including how developments in IT affect business processes and controls, the effect of recent regulatory developments on the design and operation of accounting systems, and how accountants can use the AIS to add value to an organization.

Xem thêm

Management accounting (FMA/MA): Interactive text

This book of contents: The nature, source and purpose of management information; Data analysis and statistical techniques; Cost accounting techniques; Budgeting; Standard costing; Performance measurement.

Xem thêm

Management accounting (FMA/MA): Practice & Revision kit

The Practice & Revision Kit is an essential revision tool for the ACCA/FIA Management Accounting module.

Xem thêm

Financial and Managerial Accounting

Financial and Managerial Accounting continuously evolves to meet the needs of today's learner. This edition's new structure is based on research about how to deliver content to students and how to mirror the way instructors have told us they teach.

Xem thêm

Kế toán Quản trị = Managerial accounting

Kế toán quản trị được đánh giá là ấn phẩm dẫn đầu thị trường, được hàng triệu sinh viên, học viên tin tưởng sử dụng suốt nhiều năm. Những điểm cốt lõi của Kế toán quản trị được gói gọn trong ba từ: thực tế, chính xác và rõ ràng.

Xem thêm

Từ điển giải nghĩa tài chính - đầu tư ngân hàng - kế toán Anh - Việt English - Vietnamese dictionary of finance - investment banking - accounting with explanation

Cuốn: Từ điển giải nghĩa tài chính - đầu tư ngân hàng - kế toán Anh - Việt  có khoảng 8000 thuật ngữ này là một trong những cuốn từ điển kinh tế chuyên ngành. Mục đích của cuốn sách nhằm giúp các bạn đọc thường sử dụng các tài liệu tiếng anh về kinh tế hiểu sâu hơn về nội dung những thuật ngữ tiếng anh thường gặp và có thể diễn đạt ra tiếng Việt những thuật ngữ đó.

Xem thêm

Kế toán Quản trị = Managerial accounting

Cuốn sách Kế toán quản trị gồm 12 chủ điểm quan trọng cùng cách truyền đạt súc tích, dễ hiểu đem đến một góc nhìn vừa bao quát, vừa chi tiết nhưng cũng rất thực tế cho người đọc về kế toán quản trị.

Xem thêm

Study guide Fundamentals of intermediate accounting

Now you can get all the accuracy, authority, and student success of the best-selling intermediate accounting text in a brief, streamlined new version!

Xem thêm

Fundamentals of advanced accounting second edition

Fundamentals of Advanced Accounting, Second Edition is ideal for those schools wanting to cover 12 chapters in their advanced accounting course.

Xem thêm