Giáo trình văn hóa kinh doanh Dương Thị Liễu (ch.b)

Giáo trình văn hóa kinh doanh Dương Thị Liễu (ch.b)

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - SH:Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Dương Thị Liễu (ch.b)

Nhà xuất bản: ĐHKTQD

Năm xuất bản: 2013

Tóm tắt nội dung

Trình bày kiến thức tổng quan về văn hóa kinh doanh: Khái niệm, đặc điểm, vai trò....của văn hóa kinh doanh. Các yếu tố cấu thành văn hóa kinh doanh, sự đa dạng, của văn hóa kinh doanh quốc tế, phác thảo đời sống văn hóa kinh doanh, các tình huống trong văn hóa kinh doanh

Bộ sưu tập

Kinh tế

Thông tin chi tiết

  • Thứ Bảy, 11:05 02/10/2021